Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta dzieci z Białorusi
W lipcu 2009 roku gościliśmy w Pacowej Chacie grupę dzieci i młodzieży z Białorusi, która w ramach wakacyjnego wypoczynku w Polsce odwiedziła też naszą wioskę tematyczną.

© Copyright by Pacowa Chata