Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku
W czerwcu 2011 roku w Pacowej Chacie gościliśmy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku oraz ich rodziców. 150 osób przybyła do naszej wioski tematycznej, aby wspólnie spędzić czas na łonie natury i przy ognisku. Uatrakcyjnieniem spotkania była inscenizacja teatralna przygotowana wspólnie przez dzieci i ich rodziców.

Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku przy ul. Al. J. Piłsudskiego 20/4 jako jedyne w Białymstoku posiada oddziały zarówno z polskim, jak i z białoruskim językiem nauczania. Dzieci uczęszczające do tego przedszkola poznają tradycję i kulturę białoruskiej mniejszości narodowej.

© Copyright by Pacowa Chata