Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Gmina Krypno - innowacyjne rozwiązania na rzecz
integracji społecznej mieszkańców
Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami - Starostwem Powiatowym w Mońkach, Urzędem Gminy Krypno i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie realizowało projekt mający na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Krypno poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy. Projekt pt: "Gmina Krypno - innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców" realizowano w okresie czerwiec-listopad 2008. W ramach projektu powstała wioska tematyczna Przysiółek Szlachecki "Pacowa Chata".

© Copyright by Pacowa Chata