Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Gospodarze


Tomasz Pac
- właściciel Pacowej Chaty - mgr inż. Ochrony Środowiska - z zamiłowania: historyk, motocyklista.

Doświadczenie w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz pracy z różnymi grupami ludzi zdobyłem pełniąc funkcję dyrektora w Monieckim Ośrodku Kultury oraz w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Obecnie pracuję z osobami niepełnosprawnymi jako kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych w Mońkach Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz wspólnie z żoną prowadzę gospodarstwo rolne we wsi Krypno.

Fascynują mnie dzieje najbliższego regionu oraz historia siedemnastowiecznej szlachty. Jestem współzałożycielem grupy rekonstrukcji historycznej, która działa pod nazwą Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego. Stworzyłem też prywatne muzeum historyczno-etnograficzne, w którym gromadzę "pamiątki przeszłości".

Jestem przewodnikiem terenowym po woj. podlaskim, wewnętrznie: po Biebrzańskim Parku Narodowym i Twierdzy Osowiec. Należę do Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Posiadam też licencję pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

Poza tym aktywne muzykuję. Gram na perkusji i należę do zespołu PaRaTon.Barbara Pac
- współwłaścicielka Pacowej Chaty - mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

Doświadczenie w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz pracy z różnymi grupami ludzi zdobyłam pełniąc wieloletnią funkcję dyrektora oraz instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury w Krypnie. Posiadam przygotowanie artystyczne oraz umiejętność prowadzenia zajęć metodą pedagogiki zabawy. Brałam udział w projekcie "Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Krypno". Jestem członkiem Stowarzyszenia "Klanza".

Obecnie zawodowo - robię to, co lubię - pracuję z dziećmi najmłodszymi w Punkcie Przedszkolnym w Górze oraz wspólnie z mężem prowadzę gospodarstwo rolne w wsi Krypno.

Moją największą pasją jest rodzina, kuchnia staropolska oraz praca na rzecz środowiska lokalnego. Jestem redaktorem naczelnym gazety "Krypniańskie Wieści", współzałożycielką Grupy Nieformalnej Krypniańskich Kobiet Przebojowych oraz wiceprezesem Stowarzyszenia "Królewski Gościniec Podlasia" w Dobrzyniewie Dużym. Byłam też wolontariuszem - liderem rejonu Krypno ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy "Szlachetna Paczka" (2009r.).


© Copyright by Pacowa Chata