Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Kleosinie
W czerwcu 2011 roku Pacową Chatę odwiedzili uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Kleosinie.
© Copyright by Pacowa Chata