Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta Studyjna LGD Mazurskie Morze
26 października 2012 roku w ramach wizyty studyjnej Pacową Chatę odwiedziła Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", która uczestniczyła w historycznych zabawach oraz w warsztatach wyrobu biżuterii. Życzymy grupie powodzenia w tworzeniu wioski tematycznej!

© Copyright by Pacowa Chata