Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wioska tematyczna Przysiółek Szlachecki

Oferta
Wioska tematyczna to edukacja historyczna przez działanie i zabawę. W naszej ofercie proponujemy Państwu zajęcia edukacyjne, w których główny nacisk kładziemy na przekazanie dzieciom wiedzy historycznej na określony temat, uzupełnieniem tych zajęć są elementy rozrywki i rekreacji. Z drugiej strony zajęcia rozrywkowo-rekreacyjne w głównej roli mają umożliwiać dzieciom zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu a dodatkowo wplecione są tu elementy edukacji historycznej.

Zajęcia edukacyjne:
 1. Jak to z herbami bywało...?
 2. Historia monet z wykorzystaniem mennicy ręcznej.
 3. O wypieku chleba...
 4. Pranie dawniej i dziś...
 5. Wykopki na wsi
 6. Żywe lekcje historii w formie wyjazdowej do szkół, bibliotek i domów kultury.
Zajęcia edukacyjne dostosowane są do wieku uczestników.

Zajęcia rozrywkowo-rekreacyjne:
 1. Oferta dla przedszkolaków.
 2. Oferta dla przedszkolaków - "Na wiejskim podwórku".
 3. Oferta dla dzieci szkolnych.
 4. Oferta dla młodzieży gimnazjalnej
 5. Oferta warsztatowa.
 6. Oferta dla dorosłych.
 7. Kulig
 8. Imprezy o charakterze integracyjnym - dzieci i rodzice.
 9. Dzień Dziecka.
 10. Urodziny dziecka.
Staramy się, aby nasza oferta była elastyczna, dostosowana do Państwa oczekiwań, wieku uczestników oraz warunków finansowych.

Zapraszamy.


© Copyright by Pacowa Chata