Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Rekonstrukcja boju powstańczego pod wsią Peńskie
17 marca 2013 roku Pacowa Chata, w związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego, zorganizowała rekonstrukcję powstańczego boju. Inscenizacja została poprzedzona Mszą św. trydencką za poległych powstańców, którą odprawił ks. Grzegorz Śniadoch - kapłan Instytutu Dobrego Pasterza Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Białymstoku. Po Mszy Tomasz Pac odczytał Manifest Powstania Styczniowego. Następnie inscenizatorzy złożyli przysięgę powstańczą i rozpoczęli inscenizację boju, który został stoczony pod wsią Peńskie w okresie trwania Powstania Styczniowego. W inścenizacji wzięóo udział ok 30 podlaskich rekonstruktorów w strojach z epoki. Niektórzy z nich przybyli wraz z końmi.

Po bitwie publiczność mogła obejrzeć zbiory historyczno-etnograficzne zgromadzone w starej chacie oraz stoiska rzemieślnicze: garncarza, wikliniarza i ozdób wielkanocnych.

Impreza zakończyła się wykładem historycznym dr. Przemysława Borowika na temat powstańczego boju pod wsią Peńskie.


Więcej:  Współczesna;   Kurier Poranny


© Copyright by Pacowa Chata