Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Raczkach
Pod koniec września 2011 roku historyczne zabawy poznały w Pacowej Chacie klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej w Raczkach. Za organizację wycieczki serdecznie dziękujemy Panu Czarkowi Pilatowi, który podobnie jak my pragnie w uczniach rozwijać historyczne zainteresowania.
© Copyright by Pacowa Chata