Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie
W dniu 26 kwietnia 2012 Pacową Chatę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolewie.
© Copyright by Pacowa Chata