Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta uczniów klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach
W dniu 14 maja 2012 Pacową Chatę odwiedzili uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach. Dzieci: obejrzały eksponaty zgromadzone w starej chacie, przymierzyły szlacheckie stroje, rozcierały ziarna za pomocą żaren, upiekły podpłomyki, które bardzo im smakowały. Następnie posiliły się kiełbaskami upieczonymi w ognisku, malowały farbami gipsowe figurki, strzelały z wiatrówki, wiły wianki z mleczy, obserwowały bicie pamiątkowej monety w mennicy ręcznej, uczestniczyły w zabawach szlacheckich oraz w zabawach z chusą Klanzy.© Copyright by Pacowa Chata