Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Spotkanie promocyjne
8 października 2011 roku do Pacowej Chaty przybyło ponad 40 osób z Białegostoku, Moniek, Osowca i Krypna, które były witane i częstowane gorącym żurkiem (z kotła nad ogniskiem) przez gospodarzy ubranych w szlacheckie stroje. Spotkanie rozpoczęto polonezem, prowadzonym w pierwszej parze przez Tomasza Pac i jego małżonkę Barbarę Pac w kierunku prywatnego muzeum, gdzie Pan Tomasz prezentował swoje historyczno-etnograficzno-militarne zbiory. Następnie, pod wiatą, zebrani goście zostali poczęstowani szlacheckim jadłem. Po pokrzepieniu się wszyscy ponownie udali się do muzeum. Tam wysłuchali bardzo interesującej prelekcji dr Grzegorza Ryżewskiego z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku temat: "Ośrodki kultu religijnego na terenie Puszczy Knyszyńskiej i ich wpływ na rozwój cywilizacyjny". Po czym zainteresowanym paniom gospodyni zaproponowała udział w warsztatach wyrobu biżuterii oraz pokaz splotów sznurka. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem i tańcami przy ognisku.
© Copyright by Pacowa Chata