Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta studyjna mieszkańców powiatu tomaszowskiego
12 listopada 2010 roku w Pacowej Chacie, w ramach drugiej wizyty studyjnej, gościli uczestnicy projektu "Parasol dla rozwoju społecznego powiatu tomaszowskiego", którzy obejrzeli prezentację multimedialną pod tytułem: "Jak założyć wioskę tematyczną?" oraz scenki teatralno-historyczne. Poza tym uczestniczyli w warsztatach wyrobu biżuterii, wyrobu kolczugi, wypieku podpłomyków. Ćwiczyli strzelanie z łuku i wiatrówki. Wzięli udział w konkurencji "Na równoważni".© Copyright by Pacowa Chata