Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach
12 października 2011 roku właścicielka wioski tematycznej "Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki", na zaproszenie biblioteki szkolnej, odwiedziła Szkołę Podstawową nr 2 w Monkach. Spotkała się z uczniami klas IV a i IV b. Na początku "żywej lekcji historii" p. Basia ubrana w stój szlachecki zaprosiła wszystkich uczniów do wspólnego poloneza. Następnie demonstrowała przedmioty przywiezione z prywatnego muzeum historyczno-etnograficznego, znajdującego się w ww wiosce tematycznej. Omawiała też ich przeznaczenie. Możliwość przymierzenia dawnego stroju dostarczyła uczniom wiele emocji. Natomiast oglądane przedmioty codziennego użytku wywołały duże ich zainteresowanie. Na zakończenie zajęć "szlachcianka" wręczyła wszystkim dzieciom gipsowe upominki oraz złote dukaty.
© Copyright by Pacowa Chata